katte der spiser mus, kan få lungeorm. Image by Erika Stockenhofen from Pixabay

Hoste kan skyldes Lungeorm

Aelurostrongylus abstrusus (kattens lungeorm) findes hos katte i hele verden.

Katten er eneste slutvært, og de smittes ved at indtage en mellemvært, mus og andre gnavere, frøer, tudser, firben og småfugle samt snegle.

Livscyklus:

  • Den voksne orm, der sidder i kattens lungevæv, udskiller æg, som klækkes i lungerne.

  • Larverne hostes op, og sluges. Udskilles i fæces.

  • Larverne indtages af snegle, som spises af mus, padder og fugle.

  • Katten smittes ved at spise mus, padder og fugle eller snegle.

Symptomer på lungeorm

Oftest er der ingen symptomer, men hos de der har, minder det om bronchitis og astma. Tør irritativ hoste.

Diagnosen

Infestation konstateres ved undersøgelse af kattens afføring.  Tre prøver, en klat afføring fra tre på hinanden følgende dage, afleveres på klinikken. De opsættes til Baermann, og undersøges under mikroskop dagen efter.

https://capcvet.org/guidelines/aelurostrongylus-abstrusus/

Kattens lungeorm L1 larve (aelurostrongylus abstrusus)

Behandling

Katten skal have en særlig ormekur. Alt efter symptomer og kattens almen tilstand, kan det være nødvendigt at supplere med lidt cortison.

Hoste hos kat kan også skyldes astmatisk bronchitis, indvoldsorm, luftrørssygdomme og katteinfluenza kan også give hoste, men her vil der oftest også være  snot og røde øjne. Hjerteproblemer viser sig ofte med hoste hos hunde, men det er sjældent et symptom hos kattene.

Indholdet på virumdyreklinik.dk er udelukkende til informationsbrug og må ikke erstatte den professionelle rådgivning og behandling, som gives af den autoriserede dyrlæge ved en konsultation.

Uddannet personale, tager hånd om dig og dit kæledyr

Det er vigtigt for os at du føler dig tryg når du besøger os. Vi gør vores allerbedste for at leve op til din tillid.