kanin unge

Virus infektion hos kaniner

Myxomatose – også kaldet kaninpest, forårsages af et virus. Det er en dødelig sygdom, der forekommer hos alle kaninarter. Den overføres indirekte med fx insekter, foder, udstyr eller ved direkte kontakt mellem kaniner.

Symptomer

Øjenlåg, næse, læber og øre vil være hævede, hvilket får hele hovedet til at virke stort. Der kan være hævelser omkring kønsorganerne og endetarm. Der ses næseflåd og besværet vejrtrækning. Dyret går i koma lige inden det dør, hvilket som regel sker 1-2 uger efter de første tegn. De der overlever den akutte fase vil virke nedtrykte og have fået en ru pels.

Det hænder dog at dyret overlever i flere uger og i sådanne tilfælde udvikles små knuder på næse, øre og forben.

Behandling, bekæmpelse, kontrol

Myxomatose er ikke længere en anmeldepligtig sygdom. Men sygdommen er meget smitsom og derfor er der en del forholdsregler man bør tage.

Hvordan skal jeg rengøre og desinficere bure og omgivelser

Er der mange revner og sprækker i buret, som ikke er mulige at rengøre (f.eks. gammelt træ), skal det destrueres, f.eks. ved afbrænding.

Ellers

  • Alt synligt snavs, gødningsrester, strøelse o. lign skal fjernes.
  • Fedt og snavs fjernes fra alle overflader (inkl. evt. fliser under bure og væg/mur bag bure) ved at vaske med sæbevand.
  • Overfladerne skylles med rent vand.
  • Herefter sprøjtes med 1% Virkon S-opløsning, som skal forblive på de behandlede overflader i mindst 24 timer. Virkon S kan købes på apoteket samt hos nogle Matas-forretninger, dyrlæger og foderstoffirmaer.

Hvad skal jeg gøre med gødning og brugt strøelse

Gødning og brugt strøelse kan enten brændes eller overhældes med desinfektionsmiddel og nedgraves eller afleveres til destruktion som småt brændbart i dobbelt poser.

Hvordan kan jeg rengøre udendørsarealer (løbegårde og evt. jordarealer under bure)

Det øverste jordlag (ca. 10 cm) skrabes af og bortskaffes (ligesom gødning og brugt strøelse).

Herefter desinficeres med Virkon S eller kalkmælk (1,5 kg hydratkalk eller læsket kalk i 10 l vand). Pga. ætsningsfare bør dyr og mennesker ikke betræde arealer, der er nydesinficerede med kalkmælk.

Hvornår kan jeg anskaffe nye kaniner efter udbrud af kaninpest

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man venter et stykke tid med at indsætte nye kaniner i kaninholdet efter et udbrud af kaninpest. Anbefalingen er at man venter minimum 1 måned, men meget gerne et halvt år efter endt rengøring og desinfektion..

Du kan læse mere i Fødevarestyrelsens pjece om kaninpest eller myxomatose

Indholdet på virumdyreklinik.dk er udelukkende til informationsbrug og må ikke erstatte den professionnelle rådgivning og behandling, som gives af den autoriserede dyrlæge ved en konsultation.